Đấu Phá Thương Khung OVA – Ước Hẹn 3 Năm
Xem phim

Đấu Phá Thương Khung OVA – Ước Hẹn 3 Năm

Đấu Phá Thương Khung OVA – Ước Hẹn 3 Năm

Tập 13 Tập 12 Tập 11

23 phút

Mới nhất: Tập 13

Thể Loại: Luyện Cấp Tiên Hiệp OVA

Đánh giá:

( 10 điểm /  8  lượt)
Nội dung phim

Đấu Phá Thương Khung OVA – Ước Hẹn 3 Năm

Tiêu Viêm tu luyện không ngừng nghỉ. Rèn luyện từ sơn mạch Ma Thú đến sa mạc Tháp Qua Nhĩ, từ luyện đan đến chịu sự đau đớn khi nuốt dị hỏa, đều là vì để chứng minh câu nói đó: Ba Mươi Năm Hà Đông, Ba Mươi Năm Hà Tây, Mạc Khi Thiếu Niên Cùng...

Đấu Phá Thương Khung OVA – Ước Hẹn 3 Năm

Mở rộng...