Luyện Khí Mười Vạn Năm
Xem phim

Luyện Khí Mười Vạn Năm

Luyện Khí Mười Vạn Năm

Tập 148 Tập 147 Tập 146

22 Phút

Mới nhất: Tập 148

Thể Loại: Luyện Cấp

Đánh giá:

( 10 điểm /  37  lượt)
Nội dung phim

Luyện Khí Mười Vạn Năm

Mười vạn năm trước, Thiên Lam Tông thống lĩnh giới tu chân, đệ tử trong tông đều là thiên kiêu, đánh đâu thắng đó. Chỉ có đệ tử Khai sơn vẫn luôn ở Luyện Khí kỳ, vì đột phá tu vi sớm ngày phi thăng, Từ Dương bế quan vạn năm. Ai ngờ khi xuất quan, giới tu chân đã suy tàn, Thiên Lam Tông cũng chỉ còn ba năm đệ tử, thấy sắp diệt tông, Từ Dương đánh lui cường địch, thề phải dẫn dắt Thiên Lam Tông trở về đỉnh cao! Theo sự mở rộng thế lực của Thiên Lam Tông, chân tướng tu vi trì trệ của Từ Dương cũng dần dần được hé lộ, trong suốt vạn năm, một bí mật liên quan đến nhân, ma, tiên tam giới cũng được phơi bày

Luyện Khí Mười Vạn Năm

Mở rộng...