Nguyên Tôn
Xem phim

Nguyên Tôn

Nguyên Tôn

Tập 10 Tập 9 Tập 8

20 phút

Mới nhất: Tập 10

Thể Loại: Tiên Hiệp Luyện Cấp

Đánh giá:

( 10 điểm /  12  lượt)
Nội dung phim

Nguyên Tôn

Lúc đó đường về, đã là một con đường vận mệnh treo ngược. Ngày xưa vinh hoa, như thay đổi khôn lường, một giấc ác mộng dài. Thiếu niên chấp bút, Long Xà bay động. Là vì một vòng quang mang bổ ra dáng vẻ nặng nề chi loạn thế, vấn đỉnh điện ngọc thương khung. Đường báo thù, cùng ta đồng hành. Một ngụm Huyền Hoàng chân khí nhất định nuốt thiên địa nhật nguyệt tinh thần, hùng thị cỏ cây thương sinh. Thiết họa tịch chiếu, vụ ải ngân câu, bút tẩu du long xông Cửu Châu. Hoành tư thiên hạ, mực vẩy thanh sơn, thôn tính biển hồ nạp trăm sông.

Nguyên Tôn

Mở rộng...